කථානායක හමුවූ ජපානයේ පෞද්ගලික අංශ‍යේ ප්‍රධානීහු | දිනමිණ


 

කථානායක හමුවූ ජපානයේ පෞද්ගලික අංශ‍යේ ප්‍රධානීහු

ජපානයේ පෞද්ගලික අංශ‍යේ සමාගම් කිහිපයක ප්‍රධානීහු ඊයේ(13) දින පෙරවරුවේ කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා හමුවූහ. ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රමිකයන්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබා දීම පිළිබඳ මෙහිදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විය. දෙරට අතර පවතින දිගුකාලීන සමීප මිත්‍රත්වය සිහිපත්කළ කථානායකවරයා මේ පිළිබඳ එම පිරිස දක්වන උනන්දුව අගය කළේය.

නව අදහස දක්වන්න