ලංකා බැංකුවේ සභාපති තනතුරට රොනල්ඩ් සී පෙරේරා නැවතත්... | දිනමිණ

ලංකා බැංකුවේ සභාපති තනතුරට රොනල්ඩ් සී පෙරේරා නැවතත්...

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමන් විසින් ජනාධිපති නීතිඥ රොනල්ඩ් සී පෙරේරා මහතා ලංකා බැංකුවේ සභාපති ලෙස 2019 පෙබරවාරි මස 14 වන දින සිට නැවත පත් කර ඇත. එතුමා 2015 ජනවාරි මස 28 වැනිදා සිට 2018 නොවැම්බර් මස 18 දක්වාද ලංකා බැංකුවේ සභාපති ධුර‍ය හොබවනු ලැබීය.

මරදාන ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයෙකු වූ රොනල්ඩ් සී පෙරේරා මහතා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයෙන් එල්.එල්.බී.උපාධියත්, මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ නොදම්බ්‍රියා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නීතිය පිළිබඳව එල්.එල්.එම්.උපාධියත් හිමි කරගෙන ඇත. 2012 වසරේ ජනාධිපති නීතිඥයකු ලෙස පත් වූ මෙතුමා ලංකා බැංකුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ද වෙයි.

අභියාචනාධිකරණය, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ මූලික අධිකරණවල අත්දැකීම් බහුල රොනල්ඩ් සී.පෙරේරා මහතා සතුව සිවිල් සහ අපරාධ නඩු, වාණිජ හා ප්‍රවාහන ගිවිසුම් සහ කොන්ත්‍රාත්තු කෙටුම්පත් කිරීම් සඳහා හසල පරිචයක් සහ වාණිජ නීතිය, බැංකු නීතිය, කාර්මික නීතිය, තහනම් නියෝග, මැතිවරණ, සිවිල් අභියාචනා ප්‍රතිශෝධන අයදුම්පත්, රිට් ආඥා අයදුම්පත් සහ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු පිළිබඳවද විශේෂඥ දැනුමක් සහ අත්දැකීම් ලබා ඇත. මීට අමතරව ඔහු විශේෂ වාණිජ නඩු කිහිපයකම පෙනී සිට ඇත.


නව අදහස දක්වන්න