වී මිළදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 500ක් | දිනමිණ

වී මිළදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 500ක්

ජයසිරි මුණසිංහ

වසර 2018 - 2019 මහ කන්නයේ අපේක්ෂිත විශාලතම වී නිෂ්පාදනය සිදුවන බැවින් මිල පහළ යා නොදී ගොවීන්ට සහන සැලසීම සඳහා ඉහළ ප්‍රමිතියේ සම්බා වී කිලෝ එකක් රුපියල් 41 ටත්, නාඩු සහ අනෙකුත් වී කිලෝ එකක් රුපියල් 38 ක් වැනි සහතික මිල ගණන් යටතේ ලබාගැනීමට රජය තීරණයකොට තිබේ.

ඒ අනුව සියලුම වී මිලදී ගැනීම සදහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත රුපියල් කෝටි 500 ක මුදලක් ලබාදීමට මහ භාණ්ඩාගාරය විසින් පියවරගෙන ඇත.

මුදල් සහ ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා ඇමැති මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට ඉකුත් සතියේ අනුමැතිය ලැබිණි.

වසර 2017 - 18 මහ කන්නයට සාපේක්ෂව මෙවර මහ කන්නයේදී වී මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.85 ක වාර්තාගත අස්වැන්නක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය. එය පසුගිය කාලය හා සැසඳීමේදී 24% වර්ධනයකි.

මෙම වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයේ ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දී තිබේ. දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් විසින් වී මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ඉල්ලීම් කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට අවශ්‍ය මුදල් සෘජුවම මහා භාණ්ඩාගාරයේ මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබාදෙනු ඇත.

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් විසින් මිලදී ගන්නා වී විකුණා නැවත මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරය ලබාදීමට පියවරගත යුතු බව මුදල් ඇමැතිවරයා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වී තිබිණි.


නව අදහස දක්වන්න