අමෙරිකාව ගෝලීය අවි ආයුධ අධික්ෂණ පද්ධතිය විනාශ කිරීමෙන් අනපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල සිදුවේවි | දිනමිණ


 

අමෙරිකාව ගෝලීය අවි ආයුධ අධික්ෂණ පද්ධතිය විනාශ කිරීමෙන් අනපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල සිදුවේවි

අමෙරිකාව ගෝලීය අවි ආයුධ අධික්ෂණ පද්ධතිය විනාශ කිරීමෙන් අනපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල සිදු වනු ඇතැයි රුසියාව පවසයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ රුසියා ස්ථාවර නියෝජිත වැසිලි නෙබෙනස්යා පවසන්නේ අමෙරිකාව අවි ආයුධ ශක්තිමත් කරනු ඇති බවත් එය ලෝක ආරක්ෂාවට තර්ජන එල්ල කිරීම හේතුවෙන් අනපේක්ෂිත ගැටුම් සිදුවීමේ අවදානම වැඩි කරන බවත්ය.

රුසියාව ස්වාධීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කිරීම හේතුවෙන් බටහිර රටවලට පසුගිය සියවසේ 90 වන දශකයේ තරම් රුසියාවට බලපෑම් සිදු කළ‍ නොහැකිය. බටහිර රටවල් ඊට අමනාප පළ කරමින් සිටී. එය මේ වන විට සීත යුද සමයේ ගැටුම් තවදුරටත් පැවතීමේ ප්‍රධාන හේතුවක් බව වැසිලි නෙබෙනස්යා ප්‍රකාශ කරයි.

 

නව අදහස දක්වන්න