රථ වාහන වැරැදි කළ 156ක් කොටු | දිනමිණ

රථ වාහන වැරැදි කළ 156ක් කොටු

ඉකුත් 14 දා දවස පුරා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය පුරා ස්ථාන කිහිපයකදී සිදුකළ රථවාහන මෙහෙයමකදී විවිධ රථවාහන වැරදි සිදුකළ රියැදුරන් 156 දෙනෙක් නිතියේ රැහැනට කොටු කරගැනිමට පොලිස් නිලධාරීන් සමත්වී ඇත.

පුත්තලම නියෝජ්‍ය පොලිස්පති, චම්පික සිරිවර්ධන මහතාගේ නියෝගයකට අනුව මෙම රථවාහන මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, පෙ.ව.6.00 සිට ප.ව.6.00 දක්වා කාලය තුළ සිදුකළ මෙම මෙහෙයුමේදී, හලාවත පොලිස් කොට්ඨාසය තුළ රථවාහන වැරදි සිදුකළ රියැදුරන් 90 දෙනෙක් හා පුත්තලම කොට්ඨාසය තුළ රථවාහන වැරදි සිදු කළ රියැදුරන් 66 දෙනෙක් නීතියේ රැහැනට කොටුකරගෙන ඇත.

බොහෝ වාහනවල සවිකර තිබූ අධික ශබ්දය නංවන නළා සහ විවිධ සංඥා නිකුත් කරන ආලෝක පද්ධති එම වාහනවලින් ගලවා ඉවත් කිරීමද එම පොලිස් නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලදී.

පුත්තලම සමුහ - ඩබ්ලිව්.සී.බී.ප්‍රනාන්දු


නව අදහස දක්වන්න