දිනමිණ පුවතින් පසු බෝක්කුව සකසයි | දිනමිණ

දිනමිණ පුවතින් පසු බෝක්කුව සකසයි

බෝම්බුවල - ශ්‍රී ධර්මා‍ලෝක (ළමා මිතුරු) කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට යන පාසල් මාවතේ ඉතාම අනතුරුදායක තත්ත්වයක පැවැති ඇන්ද නැති බෝක්කුව පසුගියදා දිනමිණ පුවත්පතේ පළවුණු “ධර්මාලෝක විදුහල අසල බෝක්කුව මරු කපොල්ලක්” යන මැයෙන් වූ ප්‍රවෘත්තියට ප්‍රතිචාර වශයෙන් දොඩම්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ මූලික මැදිහත්වීම මත අද වන විට මේ ආකාරයට පිළිසකර කිරීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනාගේ පැසසුමට ලක්වී ඇත.

විශේෂයෙන් කණිටු විදුහලේ විදුහල්පතිණි තුෂාරා ගම්ලත් මහත්මිය ප්‍රධානකොට පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ ස්තූතියද මේ සම්බන්ධව පුද කර සිටී.

ඡායාරූපය හා සටහන මතුගම මධ්‍යම නිමල් වීරසේන

 


නව අදහස දක්වන්න