ගැටුමේ වාර්තාව 20 වෙනිදා සභාගත වෙයි | දිනමිණ


 

ගැටුමේ වාර්තාව 20 වෙනිදා සභාගත වෙයි

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ ඇතිවූ ගැටුම සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ විමර්ශන වාර්තාව ලබන 20 වන දා සභාගත කිරීමට නියමිතයි.

නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි පැවසුවේ, එම ගැටුම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බවයි.

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ පසුගිය නොවැම්බර් මස 15,16 සහ 17 යන දිනවල ඇතිවූ කලහකාරි තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමේ අරමුණින් නියොජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරිගේ සභාපතිත්වයෙන් මෙම කමිටුව පත් කිරිමට කථානායකවරයා පසුගිය දා පියවර ගත්තේය.

නව අදහස දක්වන්න