අධිවේගී බලපත්‍ර කමිටුවකින් | දිනමිණ

අධිවේගී බලපත්‍ර කමිටුවකින්

අධිවේගී මාර්ගවල ධාවනය වන බස් රථ සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා කමිටුවක් පත් කර ඇති බව රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්රය සඳහන් කරයි.

මෙ සඳහා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා කැබිනට් අනුකාරක සභාවක් පත්කර තිබේ.

බලපත්‍ර ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලූ හා විසඳීම් කමිටුව විසින් හඳුනා ගනු ඇති අතර මෙරට මාර්ග බලපත්‍ර ක්‍රමයට දූෂණය වී ඇති අතර, මෙම කමිටු ක්‍රියා මාර්ග මඟින් ඒවා වැලැක්වීම අපේක්ෂා කරයි.


නව අදහස දක්වන්න