ගංගාරාම විහාරයේ නවම් මහා පෙරහර | දිනමිණ


 

ගංගාරාම විහාරයේ නවම් මහා පෙරහර

කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරයේ වාර්ෂිකව පවත්වන නවම් මහා පෙරහර ආරම්භයට පෙර අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මංගල හස්ති රාජායා පිට සධාතුක කරඬුව ඊයේ (18) තැන්පත් කළ අයුරු.

ඡායාරූපය-හිරන්ත ගුණතිලක

නව අදහස දක්වන්න