නිපැයුම් අපනයනයෙන් රුපියල ශක්තිමත් වුණා | දිනමිණ


 

නිපැයුම් අපනයනයෙන් රුපියල ශක්තිමත් වුණා

කමනි අල්විස්

රුපියලේ අගය රුපියල් තුනකින් වැඩිවීමත් රුපියලේ අගය රුපියල් හයකින් ශක්තිමත් වීමත් සිදුවී තිබෙන බවත්, රුපියලේ අගය ශක්තිමත් වීමෙන් තහවුරු වෙන්නේ රටේ නිපැයුම් අපනයනයේ වැඩිවීම යැයි විද්‍යා තාක්ෂණ පර්යේෂණ කැබිනට් නොවන ඇමැති නීතිඥ සුජීව සේනසිංහ මහතා පැවසීය.

යහපාලන ආණ්ඩුව යටතේ මේ රට ඉතා වාසනාවන්ත ස්ථානයකට පත් වී තිබෙන බව පැවසූ කැබිනට් නොවන ඇමැති නීතිඥ සුජීව සේනසිංහ මහතා ආසියාව සමඟ සන්සන්දනය කළහොත් සංවර්ධනයේ ඉතා හොඳ ස්ථානයක ශ්‍රී ලංකාව සිටින බවත් ප්‍රකාශ කළේ ය. ඉතා හොඳ දිසාවකට ආණ්ඩුව ගමන් කරන බව අවධාරණය කළ ඇමැති සේනසිංහ මහතා රාජපක්ෂ සමයේ අපරාධ, දූෂණ, මාධ්‍යයට හිරිහැර කිරීම් යනාදිය නතර කර දමා යහපාලන රජය බලවත් කිරීම පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමාට සහ අගමැතිතුමාට ප්‍රශංසාව හිමිවෙන බවත් ප්‍රකාශ කළේ ය.

ඇමැති නීතිඥ සුජීව සේනසිංහ මහතා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (18) බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපායේ පිහිටි එම අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී ය.

නව අදහස දක්වන්න