මහ කන්නයට පමණක් සීමා වූ කුඹුරු අක්කර 10000ක් යාන් ඔයෙන් අස්වද්දයි | දිනමිණ

මහ කන්නයට පමණක් සීමා වූ කුඹුරු අක්කර 10000ක් යාන් ඔයෙන් අස්වද්දයි

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

මහ කන්නයට පමණක් සීමා වූ කුඹුරු අක්කර දසදහසක් යාන් ඔය ජලයෙන් යල කන්නයේ දී අස්වැද්දීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

මෙවර යල කන්නයේ දී යාන් ඔය ජලාශය යටතේ මහ කන්නයට පමණක් අස්වැද්දු කුඹුරු අක්කර 10,500ක් සඳහා ජලය නිකුත් කළ හැකි බව යාන් ඔය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ උදය හේම කුමාර මහතා කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති. පී. හැරිසන් මහතාට දැන්වීය.

මේ වන විට යාන් ඔය ජලාශයේ සිට පදවිය දක්වා කිලෝමීටර් 18ක් වම් ඉවුර ඉදිකරනු ලබන ඇළ මාර්ගයෙහි වැඩකටයුතු අගෝස්තු මස වන විට නිම කළ හැකි බවත්, එමඟින් පදවිය වැව හරහා යාය 7 සිට 13 දක්වා කුඹුරු සඳහා ජලය ලබා දිය හැකි බවත් හෙතෙම ඇමැතිවරයාට පෙන්වා දුන්නේය. එමඟින් මහ කන්නයේ පමණක් අස්වැද්දූ කුඹුරු අක්කර 5000ක් නැවත යල කන්නයේ දී වගා කළ හැකි බව ද මෙහි දී අනාවරණය විය.

ඒ සමඟම දකුණු ඉවුර ඇළ මාර්ගය යටතේ කිලෝමීටර් 12.5ක දුරක් ඉදි කරනු ලබන ත්‍රිකුණාමලය මයිලවැව දක්වා ඇළ මාර්ගය ද 80%ක් මේ වන විට වැඩ නිම කර ඇති බවත්, එමඟින් මහආලන්කුලම හා නීලපංචන්කුලම වැව් මඟින් කුඹුරු අක්කර 4000ක් යල කන්නයේ දී වගා කළ හැකි බව ඒ මහතා කීය.

මේ සමඟම පුල්මුඩේ යාන් ඔය අමුණු මඟින් මහ කන්නයට පමණක් සිමා වූ කුඹුරු අක්කර 1500ක් පමණ වගා කළ හැකි බව ද ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩි දුරටත් කීය.

යාන් ඔය ජලාශයට යට වූ ගම්මාන වෙනුවෙන් අලුතෙන් කුඹුරු හෙක්ටයාර් 300ක් අස්වද්දන බවත්, මේ යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉස්වැව ඕමාරගම ද, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කජුවත්ත කොහොඹගස්වැව හා මල්තෝරව යන ප්‍රදේශවල ගොවීන් වෙනුවෙන් මේ කුඹුරු ලබා දීමේ දී පැන නැ‍ඟී ඇති ගැටලු තමා මැදිහත්ව පරිසර අධිකාරිය හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ විසඳූ බව ඇමැති පී. හැරිසන් මහතා මෙහි දී අවධාරණය කළේය.

යාන් ඔය වර්තමාන ප්‍රගතිය සොයා බැලීම සඳහා ඇමැතිවරයා කළ සංචාරයේ දී වම් ඉවුර හා දකුණු ඉවුර ඇළ වේලි ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කර ජනතාවට සෙත සලසන ලෙස මෙහි දී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

මේ වන විට ජලාශය 100% ක් ජලයෙන් පිරී ඇති බවත්, ජලාශය තුළ ජලය අක්කර අඩි 138,000ක් පවතින බව නේවාසික ඉංජිනේරු ප්‍රගීත් වැලිවිට මහතා මෙහි දී පැවැසීය.


නව අදහස දක්වන්න