ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති හමුවෙයි | දිනමිණ

ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති හමුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් මේජර් ජෙනරල් (වි) වෛද්‍ය. ෂහීඩ් අහමඩ් හෂ්මට් මහාතා පසුගිය සා (18) දින නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති රහුෆ් හකීම් මහාතා අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ දී හමුවිය.

මේ රැස්වීම අතරතුර දී, අන්‍යෝන්‍ය උනන්දුව, සහයෝගීතා පිළිබඳ ද්වීපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා සඳහා සාකච්ඡා කරන ලදී. ශ්‍රී ලාංකීය තරුණ ප්‍රජාවන් සඳහා පාකිස්තාන සහ ශ්‍රී ලංකා උසස් අධ්‍යාපන සහයෝගීතා වැඩසටහන මගින් විවිධ ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමට පාකිස්තානය සූදානම් වෙන බව මහ කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කළේය.

තව දුරටත්, තක්ෂිල්ලා, ගාන්ධාර ශිෂ්ටාචාර අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත කිරීමේ අපේක්ෂාවන් ගැනත් මහා කොමසාරිස්වරයා ඇමැතිවරයා වෙත දැනුම්වත් කළේය.

ගාන්ධාර උරුමය සහ දෙරටේ අතර පවතින සංස්කෘතික සබඳතා පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මන්තත්‍රණයක් බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ සහයෝගයෙන් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් කාර්යාල විසින් සංවිධානය කරන බව මහා කොමසාරිස්වරයා මෙහි දී සඳහන් කළේය.

පාකිස්තාන මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය සහ පාකිස්තාන රජය ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ප්‍රජාව සඳහා ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා සලසා දෙන මහඟු අවස්ථාවන් හා ප්‍රයත්නයන් ඇමැති රහුෆ් හකීම් මහතා විසින් ප්‍රශංසා ලක් විය.


නව අදහස දක්වන්න