විසර්ජන පණත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම මාර්තු | දිනමිණ

විසර්ජන පණත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම මාර්තු

2019 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන අයවැය යෝජනා ඇතුළත් අයවැය දෙවන වර කියවීම ලබන මාර්තු මස 05 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි.

අයවැය විවාදයට අදාළ වැඩසටහන පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊයේ රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබේ.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ එහිදී අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අවධානය ඒ පිළිබඳ යොමු කෙරුණු බවයි.

ඒ අනුව අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය මාර්තු මස 06 වනදා සිට 12 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

කාරක සභා අවස්ථා විවාදය 13 වනදා සිට අප්‍රේල් මස 05 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර එදින පස්වරුවේ අයවැයට අදාළ ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.


නව අදහස දක්වන්න