බැඳුම්කර චූදිතයන්ට නඩු පැවරීමට දඬුවම් දීමට අධිකරණය ඉක්මන් විය යුතුයි | දිනමිණ

බැඳුම්කර චූදිතයන්ට නඩු පැවරීමට දඬුවම් දීමට අධිකරණය ඉක්මන් විය යුතුයි

ජයසිරි මුණසිංහ

බැඳුම්කර ගනුදෙනුවේ චූදිතයන්ට එරෙහිව නඩු පැවැරීම සහ දඬුවම් ලබාදීමට අධිකරණ පද්ධතිය වඩාත් වේගයෙන් කටයුතු කළ යුතු යැයි මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා මේ බව පැවැසුවේ බැඳුම්කර වංචාවේ චූදිතයන් පිළිබඳව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ප්‍රමාදවීම පිළිබඳව මාධ්‍ය නැඟූ පැනයකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනි.

එහි දී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා මෙසේ ද කීය.

මේ වන විට කෝප් කමිටුවෙන් සහ ජනාධිපති විශේෂ විමර්ශන කමිටු වාර්තාවෙන් බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ කරුණු විශාල ප්‍රමාණයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා. එහි සඳහන් නිර්දේශ මත ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අධිකරණ පද්ධතිය සතුව පවතිනවා.

දැන් අපටත් අවශ්‍ය මේ පිළිබඳව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද කියා දැනගැනීමටයි. මේ අවස්ථාවේ පිළිබඳව සියලු දේ අධිකරණයට භාර වී තිබෙනවා. බැඳුම්කර ගනුදෙනුවේ චූදිතයන්ට නඩු පැවරීම, දඬුවම් ලබාදීම දෙස කවුරුත් බලා සිටිනවා.

මෙය ප්‍රමාද වෙන්න වෙන්න අපටමයි අවාසි.


නව අදහස දක්වන්න