සීමා නිර්ණ කෙටුම්පතක් ජනාධිපති ලේකම්ට | දිනමිණ


 

සීමා නිර්ණ කෙටුම්පතක් ජනාධිපති ලේකම්ට

සියලු මැතිවරණ පැවැත්විමේ සිමානීර්ණ කටයුතු එම කොමිසමට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් වන පනත සකස් කිරිමට අදාල කෙටුම්පත ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට භාරදී තිබේ.

එහි සභාපති කේ. තවලිංගම් මහතා පැවසුවේ සීමානිර්ණ කොමිසම් සභාව විසින් අදාල කෙටුම්පත ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට භාරදුන් බවයි.

පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්විමේදී සීමානීර්ණ කටයුතු සඳහා විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් සීමානීර්ණ කමිටු පත් කිරිම සිදු කෙරෙන බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත් පවත්වන සියලු මැතිවරණවලදී සීමානිර්ණ කටයුතු  සීමානීර්ණ කොමිසන් සභාව වෙත පවරා ගැනිමේ  අවශ්‍යතාවක් මතුව ඇත.

එමගින් මැතිවරණ පැවැත්වීම ප්‍රමාදවීම වලක්වා ගැනිමට හැකි වනු ඇති බව එහි සභාපති කේ. තවලිංගම් වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව මැතිවරණ පැවැත්විමේදී පමණක් සීමානිර්ණ කටයුතු කිරීම කොමිසම වෙත පැවරී ඇති කාර්යයක් වේ.

නව අදහස දක්වන්න