මෙල්බන් නුවර භද්දේක විහාරි අරණ්‍ය හා භාවනා මධ්‍යස්ථානය | දිනමිණ

මෙල්බන් නුවර භද්දේක විහාරි අරණ්‍ය හා භාවනා මධ්‍යස්ථානය

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර රිපල්බ්රූක් හි පිහිටා ඇති ' භද්දේක විහාරි අරණ්‍ය හා භාවනා මධ්‍යස්ථානය ' ඕස්ට්‍රේලියාවේ පමණක් නොව ලොව අන්‍ය රටවල සැදැහැවතුන්ටත් හුදකලාවම ප්‍රතිපදාවන් පුහුණු කිරීමට අවැසි ගිහි පැවිදි සැමදෙනාටම විවේකි හුදකලා පරිසරයක් තුළ ශීල,සමාධි,ප්‍රඥා ගුණ නුවන වැඩීම පිණිස පිහිටුවා ඇති පින් බිමකි.

පුජ්‍ය වැගොඩපොළ විමලඥාන හිමියන් 2011 වසරේදී ප්‍රථම වරට ඔස්ට්‍රේලියාවට වැඩම වීම හේතු කොට මෙම ‘භද්දේක විහාරි අරණ්‍ය සේනාසනය සහ නේවාසික භාවනා පුහුණු මධ්‍යස්ථාන' පිහිටුවාලීමට අවස්ථාව සැලසී තිබේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර සිට කි.මී. 100 ක් පමණ දුරස්ත වූ ඉතා හුදකලා පරිසරයක් ඇති රිපල්බ්රූක් ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති මෙම පුණ්‍ය භූමිය අක්කර 40 කින් සමන්විතය .2017 වසරේදී ආරම්භ කරනලද රිපල්බ්රූක් හි පිහිටා ඇති ' භද්දේක විහාරි අරණ්‍ය හා භාවනා මධ්‍යස්ථානය' සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්තිය උදෙසා ප්‍රතිපත්ති ශාසනය නගා සිටුවිමවීමට උපකාරී වන මහඟු පුණ්‍ය ආයතනයකි.

බොරැල්ල විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න