16න් පහළ වොලිබෝල් තරගාවලියේ ශූරතාව පිටකෝට්ටේ ඉන්ද්‍රසිරි විද්‍යාලයට | දිනමිණ

16න් පහළ වොලිබෝල් තරගාවලියේ ශූරතාව පිටකෝට්ටේ ඉන්ද්‍රසිරි විද්‍යාලයට

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ නුගේගොඩ කොට්ඨාසයේ පාසල් අතර රාජගිරිය හේවාවිතාරණ මහ විද්‍යාලයේ පැවැති අවුරුදු 16න් පහළ වොලිබෝල් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට පිටකෝට්ටේ ඉන්ද්‍රසිරි විද්‍යාලය සමත් විය. ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම විදුහල්පති හුණුපොලගම වජිර ශ්‍රී නායක හිමි, නියෝජ්‍ය විදුහල්පති රවින්ද්‍ර දිසානායක, ක්‍රීඩා පුහණුකරු පී.එම්.ජේ.දිසානායක, කණ්ඩායම් නායක පුෂ්පකුමාර චන්නක සහ උපනායක ෂෙහාන් අවිශ්ක සමග


නව අදහස දක්වන්න