අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

අල්පොන්සො ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ- මහේෂ්වරී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ විශ්‍රාමික ගුරු මෑණියන්ගේ (කොච්චිකඩේ මහා විද්‍යාලය) ආදරණීය සැමියා වූද,​ වෛද්‍ය සුදර්ශිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ හා වෛද්‍ය ශානිකා ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ යන අයගේ පියාණන් වූද,​ ජෙයරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ (නැසීගිය) හා ජූඩ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේගේ මාමණ්ඩිය වූද,​ සමුර්ධි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ චතුරංග බණ්ඩාර,​ භානුක ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ,​ ප්‍රබුද්ධි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ සහ ප්‍රතිභා ප්‍රනාන්දුපුල්ලේගේ සීයා වූද,​ මාරිස්ටෙලා විදුහලේ විශ්‍රාමික ගුරු පියාණන් වූ අල්පොන්සො ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ අභාවප්‍රාප්ත විය. දේහය අංක 276/​1,​ වැලිහේන කොච්චිකඩේ නිවසේ තැන්පත් කර ඇත. අවසන් කටයුතු 2019.3.13 බදාදා දින ප.ව. 3.00 ට තෝප්පුව රෝ. ක. සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ.
026718

නව අදහස දක්වන්න