විද්‍යා තාක්ෂණ පර්යේෂණ අමාත්‍යංශයේ ක්‍රියා ගැන දැනුම ගමේ ජනතාවටත් | දිනමිණ

විද්‍යා තාක්ෂණ පර්යේෂණ අමාත්‍යංශයේ ක්‍රියා ගැන දැනුම ගමේ ජනතාවටත්

ශිල්ප සේනා වැඩසටහන හරහා විද්‍යා තාක්ෂණ පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය සිදුකෙරෙන වැඩකටයුතු පිළිබඳ දැනුම ගමේ ජනතාවට ද ලබාදීමට කටයුතු කරන බව විද්‍යා , තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ ( කැබිනට් නොවන) ඇමැති සුජීව සේනසිංහ මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ දී පසුගියදා (12) පැවැති විවෘත මහජන දින අවස්ථාවට සහභාගි වෙමිනි. එහිදී ප්‍රමිති සහතික නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳව පැහැදිලි කරගැනීමට අවස්ථාව ලැබිණි.

එහිදී වැඩිදුරටත් ඒ මහතා මෙසේ ද කීය.

විද්‍යාව ,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය පුළුල් විෂය පථයක් පවතින අමාත්‍යංශයක් වෙනවා. සිංගප්පූරුව වැනි රටවල ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ මේ අමාත්‍යංශයයි. ඒ රටවල ආර්ථිකය ගමන් කරන්නේ මේ අමාත්‍යංශය හරහායි. අනාගතයේ දී සියලුම දේ රඳා පවතින්නේ මේ අමාත්‍යංශය මතයි.

අයිටීඅයි , ප්‍රමිති ආයතන වැනි ආයතනවල කාර්යයන් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ද සිදු කර එම සේවාව ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපනයනය කළේ නැතිනම් ධනය ඉපදවෙන්නේ නැහැ. අපනයන නිෂ්පාදන සඳහා මේ ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රයෝජනයට ගන්න. මේ දැනුම මාතර , ගාල්ල ප්‍රදේශ වලද සියලුම පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනවලටත් ආරාධනා කරනවා.මම හිතන්නේ මේ අමාත්‍යංශයට ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයෙන් සියයට 20 ක් 30 ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරන්න පුළුවන්.

මේ ආයතන සමඟ පිටරට විශ්ව විද්‍යාල ද අනුයුක්ත කර ගනිමින් ගෞරව උපාධි ලබාදෙමින් මේ ආයතන වැඩිදියුණු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

එහිදී පැමිණි සිටි පිරිස සහ මාධ්‍යවේදීන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන් ඒ මහතා මෙසේ කීය. සේනා වැනි උවදුරු එන්න පුළුවන්. ඒවාට මුහුණු දීමට අපි සූදානම් වී සිටිනවා. ඒ සඳහා සිදු විය හැකි උවදුරු සම්බන්ධව අවබෝධයෙන් සහ පර්යේෂණ සිදු කරමින් සිටිනවා.

ප්‍රමිති ආයතනයේ සිදු කෙරෙන ප්‍රමිතීන් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම ඉදිරියේ දී මාධ්‍ය හරහා සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශිල්ප සේනා වැඩසටහන හරහා ද මේ අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ආයතනවල ක්‍රියා සම්බන්ධව දැනුවත්වීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ශිල්ප සේනා වැඩසටහනේ දී නිෂ්පාදනකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන සම්බන්ධවත් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා.

පිටරටින් ගෙන්වන භාණ්ඩ නිවරැදි ප්‍රමිතීන්ට අනුව ගෙන්වන්න කටයුත කරනවා.

ආනයනය කරන කිරිපිටි නිවරැදි ප්‍රමිතියට අනුව තිබෙන ඒවායි. ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ සිදු කර තිබෙනවා.

මේ ආයතන දියුණු රටවල වගේම ඉතාම හොඳට ක්‍රියාත්මක වන ආයතන කියා කියන්න පුළුවන්.

චන්දිමා කරුණාරත්න
ඡායාරූප- වාසිත පටබැඳිගේ


නව අදහස දක්වන්න