ශ්‍රී ලංකාව සහ බුරුන්ඩි රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ඇරැඹේ | දිනමිණ

ශ්‍රී ලංකාව සහ බුරුන්ඩි රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ඇරැඹේ

ශ්‍රී ලංකාව සහ බුරුන්ඩි රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා නිල වශයෙන් ආරම්භ කර තිබෙන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් වන ගිවිසුමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිව්යෝර්ක්හි ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත ආචාර්ය රොහාන් පෙරේරා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිව්යෝර්ක්හි බුරුන්ඩි නිත්‍ය නියෝජිත ඇල්බට් ෂින්ගිරෝ මහත්වරු අත්සන් කළ අයුරු.


නව අදහස දක්වන්න