හම්බන්තොට ලේවායේ ලුණු .... | දිනමිණ

හම්බන්තොට ලේවායේ ලුණු ....

හම්බන්තොට මහ ලේවායේ වාර්ෂිකව ලුණු අස්වනු නෙළීමේ කටයුතු පසුගිය දා ආරම්භ කෙරිණි. ලංකා ලුණු සමාගමට අයත් හම්බන්තොට මහ ලේවාය, පලටුපාන බූන්දල‍ සහ කොහොලන්කල ලේවායන් වලද මේ වසරේ ලුණු අස්වනු නෙළිම ආරම්භ කර ඇත.

හම්බන්තොට මහ ලේවායේ ලුණු අස්වනු නෙළීම සර්ව ආගමික වතාවත් මධ්‍යයේ ලංකා ලුණු සමාගමේ සභාපති අයුබ් ඛාන් මහතා ප්‍රමුඛ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය සහ ඉහල කළමණාකාරීත්වයේ සහභාගීත්වයෙන් ආරම්භ සිදු කෙරිණි.

2019 වසරේදී මහ ලේවායෙන් ලුණු මෙ.ටො.54,000.00 ක් ද, බූන්දල ලේවායෙන් මෙ.ටො.19,000.00 ක් ද, පලටුපාන ලේවායෙන් මෙ.ටො.17,000.00 ක් ද වශයෙන් ලේවායන් ත්‍රිත්වයෙන්ම ලුණු මෙ.ටො.90,000.00 ක් ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර . ලුණු කර්මාන්තය සඳහා උචිත වියළි කාලගුණික තත්ත්වයක් තවදුරටත් පැවතිය හොත් අපේක්ෂිත ලුනු අස්වැන්න ඉක්මවා යා හැකි වෙතැයි බලාපොරොත්තු වන බව ලංකා ලුණු සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී සුනිමල් ආරියසේන මහතා කීය. සටහන හා ඡායාරූප ලුණම සමූහ- සනත් ගමගේ


නව අදහස දක්වන්න