පිඬුසිඟා වැඩි සඟරුවනට මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් දානය... | දිනමිණ

පිඬුසිඟා වැඩි සඟරුවනට මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් දානය...

හෙම්මාතගම නගරය සිංහල මුස්ලිම් ජාතින් ජිවත් වන සංහිඳියාවේ නගරයකි. නගරයේ පිහිටා ඇති හෙම්මාතගම පොලිසිය සංවිධානය කරන ලද පිණ්ඩපාත චාරිකාවක් පැවැත්විය.

එහිදි මුස්ලිම් ජාතිකයන් විශාල පිරිසක් විසින් පිණ්ඩපාත වැඩම කරන ලද භික්ෂුන් වහන්සේ සඳහා දානය පිළිගැන්වීම දැක ගත හැකි වු අතර මෙය සංහිඳියාව සඳහා කදිම නිදසුනක් වන බව බොහෝ දෙනෙක් පැවසූහ.

හෙම්මාතගම පොලිසියේ සිට හෙම්මාතගම කපුරැක්ක විහාරස්ථානය වෙත මෙම පිණ්ඩපාත චාරිකාව සංවිධාන කර තිබුණු අතර ඒ සඳහා අවට විහාරස්ථානවල භික්ෂුන් වහන්සේලා 40 කට ආසන්න පිරිසක් වැඩම කරන ලදි. කුඩා සේයාරූවලින් දැක්වෙන්නේ දෙල්ගොඩ හා මීගොඩ පින්ඬපාත චාරිකා පින්කම්වල අවස්ථාය.

ජායාරූප-මාවනැල්ල විශේෂ සමන් විජය බණ්ඩාර ,
දෙල්ගොඩ සමූහ හා ගොඩගම සමූහ


නව අදහස දක්වන්න