මහකුඹුක්කඩවල වල්පාළුව රක්ෂිතයේ ගින්නක්: අක්කර 50ක් විනාශයි | දිනමිණ

මහකුඹුක්කඩවල වල්පාළුව රක්ෂිතයේ ගින්නක්: අක්කර 50ක් විනාශයි

මිහිර විජේසේකර මාරවිල සමූහ

මහකුඹුක්කඩවල වල්පාළුව රක්ෂිතය සහ අවට පැතිරි ගිය ගින්නකින් අක්කර 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සම්පුර්ණයෙන් විනාශ වි ඇත. මහකුඹුක්කඩවල වල්පාළුව රක්ෂිතය ආසන්නයේ කුඹුරු යායක පිදුරු කන්දකට කිසියම් පිරිසක් දහවල් ගිනි තැබිමේන් පසුව මේ ගින්න පැතිරී ගොස් ඇත.

ගින්න අවට ඉඩම්වලට පැතිරි යාමේන් පසුව පෞද්ගලික ඉඩම් ගණනාවක කජු ඇතුළු භෝග වගාවන් රැසක් විනාශ වි තිබු බව ආපදා කළමනාකරන එකකය පවසයි. හෙක්ටයාර් 200 කට ආසන්න වල්පාළුව රක්ෂිතයටද ගින්න පැතිර තිබූ අතර රක්ෂිතයේ සේවය කරමින් සිටි කාන්තාවන් පිරිසක් දැඩි ප්‍රයත්නයක් දරා එය නිවා දමා තිබුණි. 17 දින දහවල් 12 .30 ට පමණ ගින්න ආරම්භ වී ඇති අතර මහකුඹුක්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් දිලාන් ගුණරත්න මහතා සහ වන සංරක්ෂණ නිලධාරින් ආපදා කළමනාකරන එකකට දැන්විමේන් පසුව යුද හා නාවික හමුදාවන් කැදවා ගින්න සම්පුර්ණයෙන් පාලනය කිරීමට හැකිවු බව කියයි. ගින්නේන් කුරුල්ලන් හා මොනර බිත්තර තැනින් තැන පිළිස්සි තිබෙන ආකාරය ඇක ගත හැකි විනි .


නව අදහස දක්වන්න