අලෙවිකරණයට විධිමත් සැකැස්මක් | දිනමිණ

අලෙවිකරණයට විධිමත් සැකැස්මක්

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අයත් ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ නිරත ඔබගේ අලෙවිකරණ ගැටලු විසඳාගැනීම සඳහා අලෙවිකරණය සහ අලෙවි සැකැස්මක් සකස් කිරීම පිළිබඳ මූලික වැඩමුළුව 2019 මාර්තු 27 වන දින කොළඹ 07 විජේරාම මාවත, 114, හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය, දී පැවැත්වීමට සංවිධාන කර ඇත.

එහිදී සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් සඳහා උපාය මාර්ගික අලෙවි සැලැස්මක් (Strategic Marketing Plan) සහ අලෙවි සැලැස්ම (Sales Plan) යනු කුමක්ද? උපාය මාර්ගික අලෙවි සැලැස්මක වැදගත්කම සහ අවශ්‍යතාව, උපාය මාර්ගික අලෙවි සැලැස්මක් භාවිතයෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරයේ අලෙවි අවස්ථා වැඩිකරගන්නේ කෙසේද? උපාය මාර්ගික අලෙවි සැලැස්මක් සකස් කිරීම සඳහා මූලික පියවර යෙදීම පිළිබඳව දැණුම ලබා දෙනු ඇත.

මෙම වැඩසටහන ව්‍යවසායකයන් සීමිත ප්‍රමාණයක් සඳහා පවත්වන අතර වැඩසටහනින් පසු උපාය මාර්ගික අලෙවි සැකැස්ම සම්පූර්ණයෙන් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය සේවා අප ලබා දෙන අතර එම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ඇතිවන ගැටලු විසඳා ගැනීමට ද සහාය දෙනු ලැබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, අංක 98, හයිලෙවල් ප්ලාසා ගොඩනැගිල්ල, දෙල්කඳ, නුගේගොඩ යන ලිපිනයට ලිපියක් එවීමෙන් ද [email protected] යන ඊමේල් ලිපිණයට ලිපියක් එවීමෙන් ද 0112815009 යන දුරකථන අංකයට ඇමතීමෙන් ද ලබා ගත හැකිය.


නව අදහස දක්වන්න