මල්වතු පාර්ශ්වයෙන් කතානායකට ගෞරව සම්මානයක් | දිනමිණ

මල්වතු පාර්ශ්වයෙන් කතානායකට ගෞරව සම්මානයක්

මල්වතු මහා විහාර පාර්ශ්වයේ මහානායක හිමි ඇතුළු කාරක මහා සංඝ සභාව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත විශේෂ ගෞරව සම්මානයක් පිරිනැමීමට තීරණය කර ඇත.

මල්වතු මහා විහාරස්ථ උපෝසථාගාරයේ දී එම ගෞරව සම්මානය අද (19) පිරිනමන අතර මීට පෙර ද ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායෙන් “විශ්ව කීර්ති ශ්‍රී ලංකා ජනරංජන” ගෞරව නාමය ද සාරාරථදර්ශී ජනතා නායක ගෞරව නාමය ද කතානයක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත ප්‍රදානය කර ඇත.

ජපන් අධිරාජ්‍යා වෙතින් ප්‍රදානය කෙරෙන ජපානයේ ප්‍රධානතම ගෞරව නාමය වන ‘උදාවන සූර්යා සම්මානය’ පසුගිය වසරේ කරු ජයසූරිය මහතා වෙත පිරිනමා ඇති අතර 2017 වසරේ දී ඉන්දියාව විශ්ව සම්මානය ද ඉන්දියාවේ අබ්දුල් කලාම් විද්‍යායතයෙන් පිරිනමන ආසියාවේ අභිමානය සම්මානය ද කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත පිරිනමා ඇත.

නව අදහස දක්වන්න