අය-වැය යෝජනා කඩිනම් කරන්න කමිටු | දිනමිණ


 

අය-වැය යෝජනා කඩිනම් කරන්න කමිටු

ජයසිරි මුණසිංහ

අය-වැය යෝජනා සියල්ල කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රධාන කමිටුවක් සහ අනුකමිටු හයක් පිහිටුවන බව මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

වසර 2019 අය-වැය මාර්තු මාසයේ ඉදිරිපත් කළ බවත්, එය අප්‍රේල් 05 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බවත් කී මුදල් ඇමැතිවරයා මේ යෝජනා සියල්ල මාස 07ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරී‍මේ විශාල අභියෝගය ජය ගැනීම රජයේ අපේක්ෂාව බවත් කීය.

අය-වැයේ යෝජනා සියල්ල ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන්නේ මාස 07ක කාලයකි. අපි උපරිමයෙන් මේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැනටමත් ප්‍රධාන කමිටුවක් පත් කොට තිබෙනවා. තවත් අනු කමිටු හයක් ඉදිරියේ දී පත් කරනවා යැයි මංගල සමරවීර මහතා කීය.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී මාධ්‍යවේදියකු නැඟූ පැනයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් මංගල සමරවීර මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න