අනුරපුර මිරිදිය ජලාශවලට මත්ස්‍ය පැටවු | දිනමිණ

අනුරපුර මිරිදිය ජලාශවලට මත්ස්‍ය පැටවු

කාලීන ජලාශයන්ට මතස්‍ය ඇගිල්ලන් තැන්පත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රක්කයේ කුඩා වැව් සඳහා මත්ස්‍යයන් තැන්පත් කිරීම කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග හා ධීවර ජලජසම්පත් ඇමැති පී. හැරිසන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.

‍මේ යටතේ මහ දිවුල්වැව, කෝන්වැව, බැදිවැව, කලුඑබේ මහ වැව, කීරියගස්වැව, නාවක්කුලම වැව, මලව, මාන්කඩවල, කුඩා කැකිරාව යන වැව්හි මත්ස්‍යයන් තැන්පත් කිරීම සිදුවිණ.

ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය වැව් 175ක මේ වන විට මත්ස්‍යය පැටව් තැන්පත් කර ඇති අතර, මේ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ පනහක මුදලක් වැය කර ඇති බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ජලජීවී නිලධාරී සිසිත කුමාර මහතා පැවැසීය. වැඩසටහන යටතේ එක් ජලාශයක් වෙත මත්ස්‍ය පැටව් දස දහසක් මුදා හැරියේය.

‍මෙමගින් ජලජීවී අධිකාරිය මාළු කිලෝ ලක්ෂ 7ක අස්වැන්නක් බලාපොරොත්තු වන අතර, ඉන් ග්‍රාමීය ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැන්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

මේ අවස්ථාව සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම මහින්ද සෝම මහතා

ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියෙහි සභාපති නුවන් ප්‍රසාන්ත මහතා ඇතුළු ධීවරයෝ එක්ව සිටියහ.

 


නව අදහස දක්වන්න