සංහිඳියා කෙත අස්වද්දන උතුරු නැඟෙනහිර කුඩා වැව් | දිනමිණ


 

සංහිඳියා කෙත අස්වද්දන උතුරු නැඟෙනහිර කුඩා වැව්

සහජීවනය, සංහිඳියාව සහ යහපාලනය ආදී වදන් වර්තමාන සමාජයේ නිතර කතාබහට ලක්වන ඒවාය. ගැටුමෙන් තොරව සාමය, සාමදානය රජයන සමාජයක් නිර්මාණය කරගැනීමට නම් ඉහත කී වචනවලට අදාළ ක්‍රියාකාරීත්වය මනාව සිදු විය යුතුයි. එසේ නම් සංහිඳියාව තිරසාර ලෙස ඇති කිරීමට සමගාමීව ම රටේ සංවර්ධනය ද, ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීම ද සිදු විය යුතුය.

මේ ප්‍රස්තූතය නිවැරැදි ලෙස හඳුනා ගත් හිටපු ජනපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතු ජාතික සමඟිය සහ සංහිඳියා කාර්යාංශය දීර්ඝ කාලයක් පුරා පැවති ගැටුම්වලින් විනාශ වූ සහ පසුබෑමට ලක් වූ උතුරු, නැඟෙනහිර පළාත්වල ජනතාවගේ ආර්ථික තත්ත්වය ගොඩනැංවීමටත්, ආර්ථික හා සමාජ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කර ජනතාව අතර ජාතික සංහිඳියාව සහ සහජීවනය ගොඩනැංවීමටත් ව්‍යාපෘති විශාල සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාවට නංවා ඇත. එම වැඩසටහන තුළ ක්ෂේත්‍ර 05ක් ආවරණය වන පරිදි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වේ. එනම් ජීවනෝපාය සංවර්ධනය, සුළු වාරි මාර්ග, ප්‍රජා ජල සම්පාදන, අධ්‍යාපන සහ සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයයි.

එම වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති අතර සුළු වාරි මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය විශේෂ තැනක් ගනී. මන්දයත් උතුරු නැඟෙනහිර පළාත්වල ජීවත්වන ජනතාවගේ ප්‍රධාන ජීවන උපාය මාර්ගය වන්නේ කෘෂි කර්මානතයයි. නමුත් උතුරු නැඟෙනහිර පළාත්වල ඇති සුළු වාරිමාර්ග පද්ධති වසර 30කට අධික කාලයක් පුරා කිසිදු ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියකට භාජනය වී නොමැත. එම නිසා මේ ව්‍යාපෘතිය වැදගත් වේ.

සුළු වාරිමාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2018 වසරේ දී පමණක් කුඩා වැව් 110ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇත. මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 400ක මුදලක් වැය වී ඇත. මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ යාපනය, වවුනියාව, කිළිනොච්චිය, මන්නාරම, මුලතිව්, අම්පාර, මඩකපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවලට අයත් වැව් හා ඇළ මාර්ග පිළිසකර කර ඇත. ඒ අනුව උතුරු පළාත සඳහා කුඩා වැව් 79ක් ද, නැඟෙනහිර පළාත සඳහා කුඩා වැව් 31ක් ද ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇත. එසේම මේ වසරට තවත් සුළු වාරි කර්මාන්ත ව්‍යාපෘති 135ක් පමණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අපේක්‍ෂිතය.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 24ක් ද, වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 14ක් ද, කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 17ක් ද, මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 11ක් ද, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 13ක් ද, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 08ක් ද, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 08ක් ද, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 15ක් ද ලෙස මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇත.

මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ එම දිස්ත්‍රික්කවල කෘෂිකර්මය තම ප්‍රධාන ජීවනෝපාය කර ගත් පවුල් 5,570කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිලාභ ලබන අතර කුඹුරු අක්කර 11,000ක් පමණ අලුතින් අස්වද්දා ඇත. එසේම මේ ව්‍යාපෘතිය ජාතික නිෂ්පාදනය වී ඇස්වැන්න බුසල් 3,35,757කින් පමණ වැඩි කිරීමට ද සමත් වී ඇත. එසේම සත්ත්ව පාලන කටයුතු ක්‍රමවත්ව පවත්වා ගැනීමට ද, එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජල අවශ්‍යතා සම්පුර්ණ කර ගැනීමට ද මේ වැව් ඉවහල් වී ඇත.

මේ කුඩා වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ දී වැව් බැම්ම සහ සොරොව් අලුත්වැඩියා කිරීම, වැවෙහි ගැඹුර වැඩි කිරීම, පිටවාන අලුත්වැඩියා කිරීම සහ පිටවාන උස් කිරීම, වාරි ඇළ පද්ධති සකස් කිරීම, වාරි ඇළ පද්ධතිවල ජල පාලන පද්ධති අලුත්වැඩියා කිරීම සිදු කර ඇත. එසේම මහ ජනතාවට පොදු නාන ස්ථාන සැකසීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම මෙන්ම කිරි ගවයන් හා මී ගවයන්ට ජලය පානය කිරීමට ගමන් කළ හැකි මාර්ග සකස් කිරීම ද සිදු කර ඇත.

මෙයට අමතරව ජාතික සංහිඳියා කාර්යාංශයෙන් 2018 ගැටුම්වලින් තර්ජනයට පත් ගම්මාන නඟා සිටුවීමේ වැඩසටහන යටතේ ද අනුරාධපුරය, මොණරාගල සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල ද සුළු වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති 21ක් සම්පුර්ණ කර ඇත. ඒ සඳහා වැය වී ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 33.5කි. මේ කාර්යාංශයෙන් 2016 වසරේ සිට 2018 වසර දක්වා සම්පුර්ණ කරන ලද සුළු වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති ගණන 211කි. ඒ සඳහා වැය වී ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 457.14ක් වේ.

සංහිඳියාව ඇති කිරීමට නම් ඒ හා සමගාමීව ජනතාවගේ ආර්ථික තත්ත්වය ගොඩනැංවීමට සහ ආර්ථික හා සමාජ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කළ යුතු බව පසක් කරමින් ජාතික සමඟිය හා සංහිඳියා කාර්යංශයෙන් තවත් මෙවැනි ව්‍යාපෘති රාශියක් සිදු කර ඇත. ඉදිරියේදීත් සිදු කිරීමට අපේක්‍ෂිතය. ඒ යටතේ ආර්ථික සහයෝගීතා වැඩසටහන්වලට අමතරව පාසල් සිසුන් හා විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් තුළ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන් සංහිඳියාව ඇති කීරීමේ වැඩසටහන්, කලා හා සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවගේ සාමය, සහජීවනය හා සංහිඳියාව ගොඩ නැගීමේ වැඩසටහන්, මනෝ සමාජීය සංවර්ධන වැඩසටහන්, නායකත්වය දීම, දැනුවත් කිරීම සහ උපදේශන වැඩසටහන් ද ක්‍රියාත්මක වේ.

 

සුරේෂිකා සමින්දි තිලකරත්න

 

නව අදහස දක්වන්න