මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවත් ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයත් සෙනසුරාදා වැඩ | දිනමිණ

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවත් ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයත් සෙනසුරාදා වැඩ

ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ දී මහජනතාවට වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපයීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය ආරම්භ කරන නව වැඩසටහන් යටතේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය සෙනසුරාදා දිනයේ ද විවෘතව තැබීමට ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමැති අර්ජුන රණතුංග මහතා උපදෙස් දෙයි.

එහි පළමු අදියර ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලයෙනි. ඒ අනුව සතියේ දිනවල දී මෙන් මින් ඉදිරියට සෙනසුරාදා දිනවල දී ද රියැදුරු බලපත්‍ර සේවා එම කාර්යාලයෙන් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව මහජනතාවට උදා වේ. රියැදුරු බලපත්‍ර අලුත් කර ගැනීම, රියැදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, රියැදුරු බලපත්‍ර ඉල්ලුම් පත්‍ර භාර ගැනීම සහ රියැදුරු බලපත්‍ර පරීක්ෂණ වැනි සේවා ඊට අයත් වේ. මීට සමගාමීව ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ නුගේගොඩ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ වේරහැර කාර්යාලය ද ලබන සෙනසුරාදා සිට සෑම සෙනසුරාදා දිනකම විවෘතව තැබෙනු ඇත. එම කාර්යාලවලින් සතියේ දිනවල දී‍ මෙන් රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෛද්‍ය සහතික නිකුත් කිරීම සිදු කෙරෙනු ඇත.

ඇමැති අර්ජුන රණතුංග මහතා මේ පිළිබඳව මෙසේ අදහස් දැක්වීය.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය කියන්නේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන තවත් වැදගත් ආයතන දෙකක්. මේ ආයතන දෙකෙන් සේවාව ලබා ගැනීමට දෛනිකව දස දහස් ගණනින් මහජනතාව පැමිණෙනවා. සමහර වෙලාවට තිබෙන තදබදය නිසා ඇතැම් අයට තමන්ගේ කාර්යය සිතන පරිදි ඉටු කර ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ නෑ. තවත් දවසක් එන්න සිදු වෙනවා. මේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ රියැැදුරු බලපත්‍ර කාර්යාලයත්, ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයත් සෙනසුරාදා දිනයේත් විවෘත කිරීමට අමාත්‍යාංශයක් හැටියට අපි තීරණය කළා. මෙයින් වැඩිම වාසිය ලැබෙන්නේ රජයේ සේවකයන්ට. ඔවුන්ට සතියේ දිනවලට මේ ආයතනවලින් සේවාව ලබා ගැනීමට පැමිණෙන්න බොහෝම අපහසුයි. නමුත් දැන් එම අපහසුතාව ඉවත් වෙනවා. සතියේ දිනවල රාජකාරී බහුල අයට දැන් සෙනසුරාදා දින පැමිණ රියැදුරු බලපත්‍ර සේවා වගේම රියැදුරු බලපත්‍රය සඳහා වෛද්‍ය සහතික ලබාගැනීමේ හැකියාවත් උදා වෙනවා.

මේ මස 23 වැනි දා සිට සෙනසුරාදා දින සේවාව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ ගම්පහ සහ කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල ද ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

 


නව අදහස දක්වන්න