මහමාඑළිය වැව් බැම්මේ කුඹුක් හා මී පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහනක් | දිනමිණ


 

මහමාඑළිය වැව් බැම්මේ කුඹුක් හා මී පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහනක්

මහ පරිමාණයෙන් සිදුවන වන විනාශය නවතා පරිසර සංරක්ෂණයක් ඇති කිරිම පිණිස වන වගාව ආරම්භ කිරීමට මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා විසින් දියත් කර ඇති වැඩ පිළිවෙළට සහාය දෙමින් බත්තුළුඔය මහමාඑළිය ප්‍රදේශයේ තරුණ පිරිසක් මහමාඑළිය වැව් බැම්ම ආශ්‍රීතව කුඹුක් හා මී පැළ සිටුවීමේ වැඩ සටහනක් දියත් කර ඇත. ඒ යටතේ ප්‍රදේශයේ සේවය කරනු ලබන රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේද දායකත්වය ඇතිව මහහාඑළිය ග්‍රාම සේවා නිලධාරි ඉරේෂ් තිලංක සඳරුවන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වැව් බැම්ම ආශ්‍රිතව පැළ සිටුවනු ලැබීය . මෙම වැඩ සටහන සාර්ථක කර ගැනීම පිණිස හලාවත අඩවි වනක නිලධාරි කාර්යාලය ද සහාය ලබා දි තිබුණි. ‍

ජායාරූපය මුන්නේශ්වරම සමුහ.

නව අදහස දක්වන්න