ඩෙංගුවලින් තොර හොඳම පාසල මීවනපලාන මහා විදුහල | දිනමිණ

ඩෙංගුවලින් තොර හොඳම පාසල මීවනපලාන මහා විදුහල

ඩෙංගුවලින් තොර හොඳම පාසල් පරිශ්‍රයක් පවත්වාගෙන යමින් බස්නාහිර පළාතේ ඩෙංගුවලින් තොර හොඳම පාසල ලෙස හොරණ අධ්‍යාපන කලාපයේ මීවනපලාන මහා විද්‍යාලය ප්‍රථම ස්ථානයට තේරී පත්ව ඇත.

ඔවුන් මෙලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වී ඇත්තේ ඩෙංගුවලින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් උදෙසා පාසල් ළමුන් දිරිගැන්වීම වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එක්ව රතුකුරුස සමාජයේ දායකත්වයෙන් ඩෙංගු මර්දන කමිටුව මගින් සංවිධාන කළ ඩෙංගු වලින් තොර හොඳම පාසල තේරීමේ 2018 තරගාවලියෙනි.

මිට ප්‍රථම හොරණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය මගින් සංවිධාන කළ ඩෙංගුවලින් තොර හොඳම පාසල 2018 තරගාවලියෙන් ද, කළුතර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසය මගින් සංවිධාන කළ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඩෙංගුවලින් තොර හොඳම පාසල 2018 තරගාවලියෙන්ද ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගැනීමට සමත්ව ඇත.

ළමුන් 1190ක් සහ ආචර්ය මණ්ඩලය සහ සේවක පිරිස 50කින් යුත් කණ්ඩායමකගේ දෛනික කටයුතු නියාමනය කරමින් විදුහල්පති සරත් පුණ්‍යසිරි මහතාගේ නායකත්වය යටතේ මෙම පාසල පාලනය වෙයි. මෙහි අපද්‍රව්‍ය කලමනාකරණයට නිසි ක්‍රමවේදයන් සකස් කර ඇති බව දකින්න ලැබේ.

පාසලේ ස්ථාන කීපයකම ආකර්ෂණීය අයුරින් සකස් කළ පෝස්ටර් බැනර් මගින් ඩෙංගු පිළිබඳ දැනුවත්කර ඇත. ආචර්ය මණ්ඩලයේ සහයෙන් මාසික පැවැත්වෙන පන්ති කව හරහා පාසලේ මවුපියන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ වෙනුවෙන් හොරණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය සහ හොරණ මූලික රෝහලේ සහාය ලබාගන ඇත. ඒයින් මෙම පාසල කරා එන දරුවන්ගේ ගම්වලින් පවා මෙම ඩෙංගු උවදුර පලවාහැර ඩෙංගුවලින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් බිහිකිරීමට සහාය දැක්වීම තම තිර අධිෂ්ඨානය බව විදුහල්පතිතුමා පවසයි.

පෝරුවදණ්ඩ සමූහ
එච්. කුලතිලක


නව අදහස දක්වන්න