මහියංගනයෙන් විශ්වාසදායි-ආරක්ෂාකාරි ඵලදායි තැපැල් සේවාවක් | දිනමිණ

මහියංගනයෙන් විශ්වාසදායි-ආරක්ෂාකාරි ඵලදායි තැපැල් සේවාවක්

විශ්වාසදායි හා ආරක්ෂාකාරි සහ ඵලදායි තැපැල් සේවයක් ලබාදෙන්න ඌව පළාතේ සියලුම තැපැල් කාර්යාල දැන් සුදානම්ය.

ඒ බව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහනක් පසුගිය 9දා මහියංගන නගරයේ ක්‍රියාත්මක විය.

පාරිභෝගික අමන්දානන්දය උදෙසා නවීන තාක්ෂණය පදනම් කර ගත් ඵලදායිතාවෙන් හා ගුණාත්මක බවින් යුතු පිරිපුන් තැපැල් සේවාවක් ජනතාව වෙනුවෙන් ලබා දීමේ අරමුණ ඇතිව තැපැල් සේවාව වර්ධනය කිරීම ආදායම් ඉහළ දැමීම මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

අණ බෙර කරුවකු යොදා ගනිමින් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ එම වැඩසටහන මහියංගන සති පොළ, ලංගම බස් නැවතුම හා නගරය පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

ඔබේ නගරයේ හා ගමේ තැපැල් කාර්යාලය මගින් සිදු කර ගත හැකි විශ්වාසවන්ත හා කාර්යක්ෂම නවතම සේවාවන් පිළිබඳ එහිදී ජනතාව දැනුවත් කෙරිණි.

තැපැල් කාර්යාල මගින් මේ වන විට ලබාගත හැකි සේවාවන් අතර ලිපි, පාර්සල්, පණිවිඩ, පමණක් නොව මහජන ආධාරථ, රෝගාධාර, වැඩිහිටි දීමනා ද ගෙවමින් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සිදු කරන සේවාවන් හා සමාජ සත්කාරයයන් ද, අධිවේගී තැපැල් සේවාවන් තැපැල් රක්ෂණ සේවාවන්, මල්කූඩ ප්‍රවාහනය, විද්‍යුත් මුදල් ඇනවුම්, ටෙලි මේල් සේවාව, තැපැල් හැඳුනුම්පත් යන සේවාවන් රැසක් ලබාගත හැකි බවට ජනතාව දැනුවත් කෙරිණි.

මහියංගන නගරයේ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේ කළමනාකාර සම්පත් බෝගහකුඹුර මහතා ප්‍රධාන කාර්යාල නිලධාරීන් හා උප තැපැල් කාර්යාල 15ක නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන් මෙම අලෙවි ප්‍රවාර්ධන කටයුත්තට සහබාගී වී සිටියහ.

මාපාකඩවැව සමුහ
එච් එම් රංජිත් කරුණාවිර


නව අදහස දක්වන්න