තිනකරන් පුවත් පතේ 87 වැනි සංවත්සරය | දිනමිණ

තිනකරන් පුවත් පතේ 87 වැනි සංවත්සරය

ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරණු ලබන ජනප්‍රිය දමිළ පුවත් පතක් වන තිනකරන් පුවත් පතේ 87 වැනි සංවත්සරය පසුගියදා පැවැත්විණි. එහිදී කේක් ගෙඩියක් කපා එය සැමරූ අයුරු.

නව අදහස දක්වන්න