සුළු-මධ්‍ය ව්‍යවසායකයන් දිරිගන්වන්න නීතිමය බාධා ඉවතට | දිනමිණ

සුළු-මධ්‍ය ව්‍යවසායකයන් දිරිගන්වන්න නීතිමය බාධා ඉවතට

ජයසිරි මුණසිංහ

පොල්, රබර්, කුරුඳු සහ පිඟන් කර්මාන්තයන්හි යෙදී සිටින සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ආයෝජකයන්ට ව්‍යාපාර අවස්ථා පුළුල් කිරීමට නීතිමය වශයෙන් පවතින බාධා කඩිනමින් ඉවත් කිරීමට රජය පියවර ‍ගන්නා බව මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා අවධාරණය කරයි.

පොල් කර්මාන්තය සඳහා අගය වැඩි කිරීමේ අවස්ථා කැපී පෙනෙන ලෙස තිබුණ ද වියළන ලද පොල්, පොල් කටු, පොල් කටු අඟුරු පොල් මද සැකසීමේ කර්මාන්ත සඳහා දැනට පවත්නා බලපත්‍ර ලබාදීමේ දැඩි ක්‍රියාවලිය ව්‍යවසායකයන්ට බාධකයක් බැවින් එය ලිහිල් කිරීමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවීර මහතා කීය.

රබර් නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ නියැළී සිටින ව්‍යවසායකයන්ට තම නිපැයුම්වල ඉහළ ප්‍රමිතිය සහ ගුණාත්මක බව රැක ගැනීමට නිරන්තරයෙන්ම පර්යේෂණ හා නව සොයාගැනීම් පහසුකම් වැඩි දියුණු කළ යුතුය. එවැනි දෙයක් දැනට විධිමත් ලෙස සිදු නොවීම ව්‍යවසායකයන් අධෛර්යයට පත් කරන කාර්යකි. මේ අඩුපාඩුව මඟහරවා ගනිමින් දේශීය ටයර් නිෂ්පාදනය සහ රබර් නිෂ්පාදන අංශයේ නිරත ආයෝජකයන්ට අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය යටතේ අවශ්‍ය අංගසම්පූර්ණ පර්යේෂණ පහසුකම් ලබාදීමට රුපියල් මිලියන 500ක මුදලක් මෙවර අයවැයෙන් වෙන් කළ බව ද මුදල් ඇමැතිවරයා කීය.

ලෝකයේ හොඳම කුරුඳු ලෙස ශ්‍රී ලංකා කුරුඳු ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳාමේ දී වාසියක් ලැබුවද කර්මාන්තයේ නියැළී සිටින්නන්ට විවිධ ගැටලුවලට මුහුණදීමට සිදුවී තිබේ. අපනයනය කරන අවස්ථාවේ සියලුම කුරුඳු අපනයනකරුවන් තම නිෂ්පාදන තත්ත්ව පාලන පරීක්ෂණයට ලක් කිරීම අනිවාර්ය වේ. මෙවැනි තත්ත්ව සහතික පරීක්ෂණයක් අසමත් වන විට අපනයනය සීමා වේ. එයින් අධෛර්යට පත් නොවී ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ද නියමිත තත්ත්ව පරීක්ණයන්ගෙන් සමත්වීම සඳහා වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මඟින් පහසුකම් සලසාදීම සිදු කිරීමට රජය පියවර ගන්නා බව ද ඇමැතිවරයා කීය.

පිඟන් කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින පිරිස් මැටි වැනි අමුද්‍රව්‍ය කැණීමේ දී හා ප්‍රවාහනයේ දී පවතින ගැටලු ඔවුන් අධෛර්යමත් කිරීමට හේතුවී තිබේ. මේ තත්ත්වයට විසඳුමක් ලෙස පවත්නා නීති රීති නැවත සලකා බලමින් පරිසරයේ සුරක්ෂිතතාව ආරක්ෂා කරමින් කර්මාන්තයේ වැඩි දියුණුවට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට ඉදිරියේ දී පියවර ගන්නා බව ද ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා සඳහන් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න