ධීවර සංස්ථා අලෙවි සල්වලට දිගින් දිගටම බාධා | දිනමිණ

ධීවර සංස්ථා අලෙවි සල්වලට දිගින් දිගටම බාධා

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

රට මැද ප්‍රදේශවල ජනතාවට ගුණාත්මක මාළු සහන මිලට ලබාදීම සඳහා ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව ආරම්භ කිරීමට යන සහ දැනට පවත්වාගෙන යන ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ අලෙවිසල් සඳහා ඇතැම් පළාත් පාලන ආයතනවලින් දිගින් දිගටම බාධා එල්ල වෙමින් පවතින බවට පැමිණිලි ගණනාවක් ලැබී ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා කියයි.

ජනතාවට සහන මිලට මාළු ලබාදීමේ වගකීම ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරී ඇති බවත්, කුමන බාධක පැමිණියද ඒ සඳහා සියලු නගර ආශ්‍රිතව ධීවර අලෙවිසල් පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ‍ගෙන ඇති බවත් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පවසයි.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අයත් ආයතනවල ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාවේ දී රාජ්‍ය ඇමැති දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා මේ බව පැවැසීය. ලංකා ධීවර සංස්ථාව, ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව, ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව, සීනෝර් පදනම, ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා පර්යේෂණ නියෝජිතායතනය සහ ධීවර අමාත්‍යාංශයට අයත් වරාය කළමනාකරණ හ නැංගුරම් පොළ ව්‍යාපෘති ඒකකය යන ආයතනවල සභාපතිවරු, අධ්‍යක්‍ෂවරු, කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂවරුන් ඇතුළු ප්‍රධානීන් මෙන්ම අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීහු මේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට එක්ව සිටියහ.

නව අදහස දක්වන්න