කොටුවේ තැපැල් ලෙඩ | දිනමිණ

කොටුවේ තැපැල් ලෙඩ

කොළඹ - කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට (දකුණුපස) ස්ථානගත කර ඇති ලියුම් පෙට්ටි දෙකෙහි ඒවායේ දැමිය යුතු ලියුම් පිළිබඳ දැනුම්දීම් අවිධිමත්ව තිබීම නිසා ඒවායින් ලියුම් තැපැල් කිරීමට එන ජනතාව අසීරුවට පත්වන තත්ත්වයක් උදාවී ඇත.

එම තැපැල් පෙට්ටි දෙකෙහිම “කොළඹ බෙදීම” යනුවෙන් සඳහන්ව ඇත. “පිට පළාත්” සඳහා ලියුම් තැපැල් කිරීමට එන අය මේ නිසා මෙහිදී විපිලිසර වන බව දැකගන්නට ඇත. එම ස්ථානයේ කුලී රථ ධාවනය කෙරෙන රියැදුරු මහතකු අපට පැවසුවේ එම ස්ථානයේ සවිකර තිබුණු තැපැල් පෙට්ටියක් කඩා වැටීමෙන් පසු ඉවත් කළද ඒ වෙනුවට අලුතින් තැපැල් පෙට්ටියක් සවිනොකරන ලද බවකි.

කෙසේ වුවද කොළඹින් “පිට පළාත්” සඳහා ලියුම් තැපැල් කිරීමට එන ජනතාවට මේ හේතුව නිසා අසාධාරණයක් සිදුවී ඇත.

එහෙයින් අප තැපැල්පතිතුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනුයේ පිට පළාත් සඳහා වෙනමම තැපැල් පෙට්ටියක් සවිකරන ලෙසත්, දැනට ඇති තැපැල් පෙට්ටි දෙකේද උපදෙස් හා ලියුම් ලබාගන්නා වේලාවන් පැහැදිලි ලෙස සටහන් කර කොළඹින් ලියුම් තැපැල් කිරිමට එන ජනතාවට පහසුකම් සලසා දෙන ලෙසත් ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළෙඳ අග නගරය වන කොළඹ නගරයේ මෙම තැපැල් පහසුකම් ලබාදීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මහජනතාව වෙනුවෙන් යළිදු ඉල්ලා සිටිමි.

ඩික්සන් කොංගනීගේ,
රාගම

නව අදහස දක්වන්න