ආනපල්ලමේ වතුර හිඟයි | දිනමිණ

ආනපල්ලමේ වතුර හිඟයි

ඉතාමත් අසාර්ථක ලෙස ජල ව්‍යාපෘතියකින් ජලය අවිධිමත්ව බෙදාදෙමින් තිබියදී ජල සම්පත් මණ්ඩලය වෙත ගම්වාසීන් උද්ඝෝෂණයක් සහිතව කරුණු කීමෙන් පසු ආනපල්ලම ගමට නළ ජලය සැපයීම ඇරඹුණත් ඒ තුළින් ජනතා අවශ්‍යතාව ඉටුනොවේ.

ආනපල්ලම ගම්මානයට ජලය දැනට සැපයෙනුයේ බුත්තල ජල පොම්පාගාරයෙනි. දින හතක් මේ තුළින් ජලය නොලැබෙන අතර හදිසියේ ජලය ලැබුණු දාට ඉතා සුළු වෙලාවකි. එම ජල ප්‍රමාණය නිවෙස්වලට කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැත.

මේ පිළිබඳව ගම්වාසීන් ජල සම්පත් මණ්ඩලයට අවස්ථා ගණනාවකදී දන්වා ඇතත් ඔවුන් පවසනුයේ ජල ධාරිතාව වැඩිකර සපයන බවය. එහෙත් ජලය සැපයීම පෙරසේ ඉතාමත් මන්දගාමීව සිදුවීමෙන් පාරිභෝගික පිරිස් මහත් අසීරුතාවයට පත්ව සිටිති.

ජලය මූලික මිනිස් අයිතියක් වූවද එය බලධාරින් තේරුම්ගෙන ඇති බවක් නොපනේ.

ආනපල්ලම ගමට බුත්තලට වඩා සමීප ස්ථානය වනුයේ වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පිහිටි අයිස් පීල්ල ජල පොම්පාගාරයයි.

බුත්තලට වඩා පහසුවෙන් වැල්ලවාය අයිස්පීල්ලෙන් ජලය සැපයීම පහසු බැවින්ද, ජලය පවිත්‍ර බැවින්ද එම ජලය ආනපල්ලම ගමට සැපයීමට ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ මෙන්ම වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභා බලධාරින්ගේ අවධානයට ලක්විය යුතුව තිබේ.

දඹේගොඩ ජිනදාස,
වැල්ලවාය.


නව අදහස දක්වන්න