මුදල් නැති සංගම් ගොඩ ගන්න තිලංගගෙන් යෝජනාවක් | දිනමිණ


 

මුදල් නැති සංගම් ගොඩ ගන්න තිලංගගෙන් යෝජනාවක්

ක්‍රිකට් ඇතුළු මෙරට ක්‍රියාත්මක ඒ ශ්‍රේණියේ ජාතික සංගම්වලින් වාර්ෂිකව ලැබෙන සමස්ත ආදායමෙන් කිසියම් මුදලක් ක්‍රීඩා සංවර්ධන අරමුදලට වෙන් කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බවත් එසේ කළහොත් එය මූල්‍යමය වශයෙන් දරිද්‍රතාවයට මුහුණ දී සිටින ක්‍රීඩා සංගම් නඟා සිටුවාලීම වෙනුවෙන් දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ඉටු වන බවත් හිටපු ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා පෙන්වා දෙයි.

අය වැය කාරක සභා විභාගයේදී තමන් මේ බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන් බව පැවැසූ සුමතිපාල මහතා, ඒ වෙනුවෙන් වසරකට සැලකිය යුතු මුදලක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ අරමුදලට එක් කළ හැකි බවද පෙන්වා දෙයි.

“අපි මේ කියන්නේ හැම එකකටම නොවෙයි. අවුරුද්දට මිලියන 50 කට වඩා ආදායම් තියෙන ඒ ශ්‍රේණියේ ජාතික සංගම් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ සමස්ථ ආදායමෙන් කිසියම් මුදලක්, ඒ කියන්නේ 1% ක් වත් මුදලක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන අරමුදලට වෙන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒවාගෙන් ජවන හා පිටිය වෙන්න පුළුවන්, හොකී වෙන්න පුළුවන්, ඕනෑම ක්‍රීඩාවකට ලබාදීමේ හැකියාව පවතිනවා. ගොඩක් ක්‍රීඩා කරන දරුවන්ට සපත්තු නෑ. කෑම ටික කන්න විදියක් නෑ. දුර බැහැර ළමයින්ට කොළඹ එන්න-යන්න විදියක් නෑ. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් සහෝදරත්වයෙන් කිසියම් සහයෝගයක් දක්වන්න. පැහැදිළි ගමනක් යන ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයකු විදියට හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාට යෝජනා කරනවා මේ වැඩපිළිවෙළ සාර්ථක කරගන්න විදියට කටයුතු කරන්න කියලා” යැයි සුමතිපාල මහතා පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න