සංහිදියාව හා සහජීවනය නැංවීමට සියලු ආගමිකයෝ එක්වෙති | දිනමිණ


 

සංහිදියාව හා සහජීවනය නැංවීමට සියලු ආගමිකයෝ එක්වෙති

කෑගල්ල නගර මධ්‍යයේ පිහිටි ජුම්මා මුස්ලිම් දේව­ස්ථා­නය (පල්ලිය) ප්‍රදේ­ශයේ වැඩ සිටින ගරු­තර මහා සංඝ­ර­ත්න­ය ­ඇ­තුළු අන්‍ය ආග­මික ජ­න­තා­වට දැක­බලා ගැණි­ම­ටත් ඒ පිළි­බද දැනු­වත් කිරිමේ අර­මුණු කර­ගත් ප්‍රද­ර්ශන සහිත වැඩ­ස­ට­හ­නක් පසු­ගි­යදා එම ස්ථාන­යේදි පැවැ­ත්විණි.

කෑගල්ල ජුම්මා පල්ලියේ ලේකම් අබ්දුල් කාදර් මහතා ඇතුළු පිරි­සක් මේ උත්ස­වය සංවි­ධාන කර තිබු අතර මේ වැඩ­ස­ට­හන කොළඹ ඉස්ලා­මීය අධ්‍යා­පන කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂ මොහො­මඩ් ජලීල මහතා විසින් මෙහෙ­ය­වනු ලැබිය. කොළඹ ඉස්ලාම් අධ්‍යා­පන කේන්ද්‍රය අනු­ශා­සක අයේ­ෂේක් මුනිර් මුලා­ෆර් මහතා එහිදී මෙසේ කීය.

මෙවැනි අව­ස්ථා­වක් ලබා­දිම සහ ප්‍රද­ර්ශ­න­යන් හා දැනු­වත් කිරී­මෙන් අප බලා­පො­රොත්තු වන්නේ රටේ සියලු අන්‍ය ආග­මි­ක­ය­න්ටද අපේ ආගම ගැන යම් අව­බෝ­ධ­යක් ලබා­දි­මයි. ඒ තුළින් රටේ සංහි­ඳි­යාව හා සහ­ජී­ව­නය තව­දු­ර­ටත් ශක්ති­මත් කිරි­මයි. මගේ උපන් ගම දකුණු පළාත. කෑගල්ල කියන නග­රය ගැන කාල­යක සිට මගේ හිතේ සට­හන් වී තියෙ­නවා . 1998 වර්ෂ­යේදී මේ ජුම්මා පල්ලිය ආරම්භ කරන අව­ස්ථා­වට මේ ප්‍රදේ­ශයේ වැඩ සිටින ගරු­තර මහා සංඝ­ර­ත්න­යත් ඒ වගේම සියලු අන්‍ය ආග­මි­ක­යෝත්, ව්‍යාපා­රික ප්‍රජා­වත් , රජයේ ඉහළ නිල­ධා­රි­නුත් සහ­භාගි වුණා. එදා තිබුණු බැඳීම අද­ටත් මේ නග­රය තුළ දක්නට තිබීම සතු­ටට කරු­ණක්. විශේ­ෂ­යෙන් මුස්ලිම් ප්‍රජා­වට එල්ල වී තිබුණු ලොකු චෝද­නා­වක් තමයි මුස්ලිම් පල්ලි විවෘත නෑ කියලා. අපේ වැර­ද්දක් තියෙ­නව නම් ඒක නිවැ­රැදි කර ගත යුතුයි කියලා අපි කොළඹ ඉස්ලා­මීය අධ්‍යා­පන කේන්ද්‍රය අද­හස් කළා . ඔබට අපේ සංස්කෘ­තිය අපේ ධර්මය පිළි­බඳ අව­බෝ­ධ­යක් ලබා දෙන්න අපි උත්සාහ කර­නවා. එ වගේම පන්සල, පල්ලිය, කෝවිල හර­හාත් ඔබේ සංස්කෘ­තිය අපට ලබා­දෙන්න කියා මම ඉල්ලී­මක් කර සිටි­නවා. එත­කොට මම හිත­නවා සුන්දර මාතෘ භූමි­යක් තුළ ඉදි­රි­යේදී අප සිය­ලු­දෙ­නා­ටම එකට ජීවත් වෙන්න පුළු­වන් වෙයි. අව­බෝ­ධය තුළින් දැනට පව­තින අඩු­පාඩු ගොඩක් දේවල් හදා ගැනී­ම­ටත් අපට හැකි­වෙ­නවා . එම අව­බෝ­ධ­යන් අපේ ජීවි­ත­යට එක්කර ගනිමු. ඒ නිසා මෙම වැඩ­ස­ට­හන අප ලංකාව පුරා ඉදි­රි­යට රැගෙන යාමට බලා­පො­රොත්තු වෙනවා.

සබ­ර­ග­මුව සමුහ -ගාමිණි රම්‍ය­පාල

නව අදහස දක්වන්න