යොවුන්පුර නව නගර සභිකයන්ට ඇමැති සාගල ලාංඡන පළඳවයි | දිනමිණ

යොවුන්පුර නව නගර සභිකයන්ට ඇමැති සාගල ලාංඡන පළඳවයි

‘යොවුන් පුරය - 2019‘ ට පෙරගමන් ආ තරුණ තරුණියන්ගේ සුවදුක් වීමසීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී, වරාය හා නාවික කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන ඇමැති සාගල රත්නායක මහතා පසුගියදා (21) වීරවිල සංචාරයක නිරත විය.

එහිදී තරුණ තරුණියන් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරවූ අතර ඒ අයට ඇති අඩුපාඩු හඳුනාගෙන ඒවාට කඩිනම් විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙත එවලේම උපදෙස් ලබාදෙන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට සමාගමීව යොවුන්පුර නව නගර සභිකයින්ට ලාංඡන පැළඳවීමේ උත්සවයක් රන්මිණිතැන්න සිනමා ගම්මානයේ සංවිධානය කර තිබූ අතර එහි ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහභාගී විය.


නව අදහස දක්වන්න