ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා පින්කම යාපනයේ දී | දිනමිණ

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා පින්කම යාපනයේ දී

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සංකල්පයක් මත ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරිමේ ‘ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා‘ වැඩසටහනට සමගාමීව යාපනයේ නාග විහාරයේදි ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙත දහවල් දානය පිළිගැන්විමේ පිංකම සිදු විය. එහිදි ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් කිරිම පිළිබඳ වර්තා වැඩසටහනක් ප්‍රදර්ශනය හා ඒපිළිබඳ කතිකාවක් පවත්වනු ලැබිය.

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ක්‍රිෂ්ණරාජා මහතා එහිදී ත්‍රිපිටකය පිළිබඳ සමාලෝචනයක් කළ අතර ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් බවට පත්කිරීම ගැන යාපනය නාගවිහාරයේ විහාරාධිපති මීගහජදුරේ විමල නාහිමි ස්වාමින් වහන්සේ හා නාගදීප විහාරයේ වැඩ සිටින යාපා පටුන ශාසානාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ ලේඛකාධිකාරි දියමයිලන්ගස්වැව අරියතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේලාද කරුණු දැක්වීය.

ඉන්පසුව දහවල් දානමය පින්කම යාපනය නාග විහාරයේ භික්ෂුන් වෙත දහවල් දානය පිළිගන්වනු ලැබීය. මෙම දානමය පින්කම උතුරපළාත් අාණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ නිලධාරින්ගේ මෙහෙය විමේන් සිදු කෙරිණ.

උතුරු පළාත් සමූහ - නිමල් රත්නායක


නව අදහස දක්වන්න