යල කන්නයේ කුඹුරු හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 05ක් වගාවට | දිනමිණ


 

යල කන්නයේ කුඹුරු හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 05ක් වගාවට

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

යල කන්නයේ කුඹුරු හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 05ක් වගා කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇත.

මෙවර යල කන්නයේ දී කුඹුරු හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 05ක් වගා කිරීමට තම අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරන බැවින්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන පොහොර මාර්තු අග වන විට ගබඩා කර තබන්නැයි කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති පී. හැරිසන් මහතා ලක් පොහොර සමාගමේ සභාපති සෝමචන්ද්‍ර ජයකොඩි මහතාට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

යල කන්නය සඳහා පොහොර අවශ්‍යතාව මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් බවත්, මේ වනවිටත් ලක් පොහොර සමාගම යූරියා මෙට්‍රික් ටොන් 16,000ක්, මඩ පොහොර මෙ. ටො. 11,000ක්, බණ්ඩි පොහොර මෙ. ටො. 4000ක් තම ගබඩාවේ තොග පවතින බවත්, මේ මාසය නිම වන්නට පෙර චීනය, රුසියාව, ඉන්දුනීසියාව සහ කටාර් රටවලින් තොග ආනයනය සිදු කරන බවත් ලක් පොහොර සමාගමේ සභාපතිවරයා කියයි. මේ වෙනුවෙන් බිලියන 09ක මුදලක් තම පොහොර සමාගම දරන බවත්, යල කන්නය සඳහා යූරියා මෙ. ටො. 47,000ක් ද කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම යූරියා මෙ. ටො. 28,000ක් ද ඇණවුම් කර ඇති බව ද ඒ මහතා පවසයි.

මෙවර මහ කන්නයේ හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 08ක් වගා කර ඇති අතර, යූරියා භාවිතය පිළිබඳ ද සභාපතිවරයා පැහැදිලි කළ අතර, ඒ අනුව වැඩිම යූරියා භාවිතයක් ඇත්තේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බව අනාවරණය කරන ලදි. ඒ අනුව පිළිවෙළින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය මෙ. ටො. 27,000ක් ද, අම්පාර යූරියා මෙ. ටො. 22,000ක් ද, කුරුණෑගල මෙ. ටො. 21,000 ද, පොළොන්නරුව මෙ. ටො. 19,500 ද, මඩකළපුව 14,000ක් ද වශයෙන් ලක් පොහොර සමාගම මඟින් පොහොර ගොවීන් වෙත ලබා දී ඇත.

රජයේ පොහොර සමාගම් වන ලක් පොහොර සමාගම පොහොර අවශ්‍යතාව 60%ක් ද, කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම 40%ක අවශ්‍යතාව ද සපුරාලයි. මේ වෙනුවෙන් රජය රුපියල් බිලියන 32ක් දරයි.

නව අදහස දක්වන්න