ලෝක පාසල් චෙස් තර­ගා­ව­ලි­යට මහ­නු­වර උසස් බාලි­කා­වියෝ 3ක් | දිනමිණ


 

ලෝක පාසල් චෙස් තර­ගා­ව­ලි­යට මහ­නු­වර උසස් බාලි­කා­වියෝ 3ක්

 මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනකු ලබන මස පැවැත්වෙන ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටිති.

රුමෙත්මා තෙන්නකෝන්, චමෝද්‍යා යාපා බණ්ඩාර සහ කෞසෙන්දි සේනානායක මෙලෙස සුදුසුකම් ලබාගත් ක්‍රීඩිකවෝ වෙති. රුමෙත්මා තෙන්නකෝන් අවුරුදු 13න් පහළ තරගයට සහභාගී වන අතර තමෝද්‍යා යාපා බණ්ඩාර සහ කසුන්දි සේනානායක අවුරුදු 17න් පහළ වයස් කාණ්ඩයෙන් තරග සඳහා සහභාගි වනු ඇත.

 

මහනුවර ක්‍රීඩා විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න