ආධුනිකයන් දෙගුණ කිරීමේ වැඩසටහනේ පළමු තැන හම්බන්තොටට | දිනමිණ


 

ආධුනිකයන් දෙගුණ කිරීමේ වැඩසටහනේ පළමු තැන හම්බන්තොටට

ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු අධිකාරියේ ආධුනිකයන් දෙගුණ කිරීමේ වැඩ සටහනින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය 2018 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තැන හිමිකර ගැනීමට සමත්ව ඇත. එම අධිකාරියේ අනෙකුත් කාර්යාල අභිභවා මේ තැන දිනා ගැනීමට සමත්ව ඇත්තේ පුහුණු වැඩසටහන් සහ ඒවාට වැඩිම පිරිසක් යොමුකර පුහුණු අවස්ථා උදා කිරීම වෙනුවෙනි.

මේ තැන හිමිකර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම්. කේ බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර, අතිරේක දිස්ත්‍රික ලේකම් සී. ඒ. සුනෙත් ලෝචන යන මහත්වරුන්ගේ උපදෙස් හා මඟ පෙන්වීම යටතේ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු, ග්‍රාම නිලධාරීවරු, ආර්ථීක සංවර්ධන නිලධාරී, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී, වෘත්තීය පුහුණු නිලධාරී ඇතුළු රාජ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන්ගේ ලැබුණු සුවිශේෂ දායකත්වය නිසාය.

මේ වැඩසටහන සඳහා ඉතා විශිෂ්ට සේවාවක් සිදු කළ නිලධාරීන් ඇගයීමේ වැඩසටහනක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා පවත්වනු ලැබිණි. මෙහි දී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකින් වැඩිම පිරිසක් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි කළ නිලධාරීන්ට සමරු තිළිණයක් එම අධිකාරිය විසින් පිරිනැමුණු අතර ඒ සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කර උපදෙස් දෙමින් නිලධාරීන් යොමු කර ඉලක්කය සඳහා ළඟාවීමට අවස්ථාව ලබා දීම වෙනුවෙන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාටද සමරු තිළිණයක් පිරිනැමිණි.

හම්බන්තොට විශේෂ

 

නව අදහස දක්වන්න