පුත්තලම රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ට විදේශ රැකියා | දිනමිණ

පුත්තලම රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ට විදේශ රැකියා

රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු ජාතික වැඩසටහන යටතේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ට විදේශ රැකියා හඳුන්වා දීමේ හා

දැනට විදේශ රැකියාවල නිරතව සිටින පුද්ගලයන්ගේ ගැටලු විසඳීමේ ජංගම සේවයක් පසු ගිය දා (20) හලාවත පිහිටි පුත්තලම දිස්ත්‍රික් විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යංශයේ හා ඊට සම්බන්ධ ආයතන රැසක නිලධාරීන් හා ආයතන සම්බන්ධ විණි. මෙහි ප්‍රධාන තැනක් ගත්තේ ඉදිරි මාස කීපයේ ජපානය, ඊශ්‍රායලය හා අමෙරිකාව සඳහා සේවකයන් යැවීමේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යංශයේ වැඩසටහනයි.

පුත්තලම දිසා සමූහ

 

 


නව අදහස දක්වන්න