ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෝටර් ප්ලස් වෙතින් මෝටර් ප්ලස් රිවඩ්ස් | දිනමිණ


 

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෝටර් ප්ලස් වෙතින් මෝටර් ප්ලස් රිවඩ්ස්

Toyota CHR රථයක්, iPhone XR 6ක් සමඟින් රුපියල් 50,000 ක් වටිනා මුදල් ත්‍යාගයන් 120ක් ශ්‍රී ලංකාවේ රථවාහන රක්ෂණයේ ප්‍රමුඛයා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෝටර් ප්ලස් සිය පාරිභෝගිකයන් සඳහා Toyota CHR රථයක්, iPhone XR 6ක්, රුපියල් 50,000ක් වටිනා මුදල් ත්‍යාගයන් 120ක් තිළිණ කිරීම සඳහා මෝටර් ප්ලස් රිවෝඞ්ස් දිනුම් ඇදීම සූදානම් කර තිබේ.

දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රධාන ත්‍යාගය වන Toyota CHR රථය පාරිභෝගිකයන්ට එළිදැක්වීම සහ වැඩසටහනේ ආරම්භය සනිටුහන් කිරීම පසුගිය දා සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අනුස්මරණ සමිමන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ‘සිලෝන් මෝටර් ෂෝ’ රථවාහන ප්‍රදර්ශනයේ සිදුකරන ලදී. මේ දිනුම් ඇදීම මේ මස 01 වැනිදා සිට 2019 අගෝස්තු මස 31 දක්වා මෝටර් ප්ලස් රථවාහන රක්ෂණය අලුත් කර ගන්නා ඔප්පු හිමියන්ට මෙන්ම මෝටර් ප්ලස් රථවාහන රක්ෂණය අලුතින් ලබාගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට ද විවෘත වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ තවත් එක් දැවැන්ත වැඩසටහනක් වන මෝටර් ප්ලස් රිවෝඞ්ස් හි අවසාන දිනුම් ඇදීම 2019 සැප්තැම්බර් මස සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර, මේ සඳහා දැනටමත් දැවැන්ත පාරිභෝගික ආකර්ෂණයක් ලැබී ඇත.

මේ දිනුම් ඇදීම සඳහා ලියාපදිංචිවීමට මෝටර් ප්ලස් රක්ෂණාවරණය හිමි පාරිභෝගිකයන් MP හිස්තැනක් CP හිස්තැනක් නම ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සටහන් කර 7357 ට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කළ යුතුය.

නව අදහස දක්වන්න