යමහා-වික් ෆර්ත් සහ සේබියන් ප්‍රවර්ධනයට ඩ්‍රම් වාදක අරුණ | දිනමිණ


 

යමහා-වික් ෆර්ත් සහ සේබියන් ප්‍රවර්ධනයට ඩ්‍රම් වාදක අරුණ

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ තරුණ සංගීතඥයන්ගේ මාර්ගෝපදේශකයා ලෙස කටයුතු කරන ප්‍රවීණ සංගීතඥයකු මෙන්ම විශේෂඥ ඩ්‍රම් වාදකයකු වන අරුණ සිරිවර්ධන මහතා, යමහා මියුසික් සෙන්ටර් සහ එයට අනුබද්ධ මයික් ඕඩියෝ සමාගම් සමඟ ලොව ප්‍රමුඛතම සංගීත භාණ්ඩ සන්නාම ත්‍රිත්වයක් වන යමහා ඩ්‍රම්ස්, වික් ෆර්ත් ස්ටික්ස් සහ සේබියන් සිම්බල්ස් ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් ගිවිසුමකට එක්වී තිබේ.

මේ ගිවිසුමට අනුව, සිරිවර්ධන මහතාගේ සියලුම සංදර්ශන සහ පුහුණුවීම් සඳහා මයික් ඕඩියෝ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සමාගම විසින් ඔහුට වික් ෆර්ත් ස්ටික්ස් ලබාදෙන අතර මේ සන්නාමය ශ්‍රී ලංකාවේ බෙදාහැරීමේ බලයලත් නියෝජිතයා වන්නේ එම සමාගමයි. මීට අමතරව, අරුණ සිරිවර්ධන මහතාගේ සියලුම සංදර්ශන සහ පුහුණුවීම් සඳහා මයික් ඕඩියෝ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සමාගම විසින් කැනඩාවේ Sabian සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන සිම්බල්ස් මාලාවක් ලබාදෙයි.

එසේම, මේ ගිවිසුමට අනුව ජපානයේ නිෂ්පාදිත යමහා ඩ්‍රම්ස් සහතික කිරීම සඳහා යමහා මියුසික් සෙන්ටර් හි, පළමු මහලේ අලුතින් ආරම්භ කර තිබෙන අති නවීන තාක්ෂයෙන් යුක්ත යමහා ප්‍රෝ ස්ටුඩියෝ පහසුකම සිය පුහුණුවීම් සඳහා භාවිත කිරීමේ අවස්ථාව ද අරුණ සිරිවර්ධන මහතාට හිමිවේ.

නව අදහස දක්වන්න