ඉව­ත­ලන කාඩ්බෝ­ඩ්ව­ලින් අලං­කා­ර­වත් බඳු­නක් | දිනමිණ

ඉව­ත­ලන කාඩ්බෝ­ඩ්ව­ලින් අලං­කා­ර­වත් බඳු­නක්

ඉවතලන කාඩ්බෝඩ්වලින්, බඳුනක් අලංකාරවත් කර ගන්න අවශ්‍ය නම්, ඒ සඳහා, තනි වර්ණයෙන් යුතු හෝ වර්ණවත් කාඩ්බෝඩ් හෝ යොදාගත හැකියි. අප කැමැති වර්ණයක් හෝ වර්ණ කිහිපයක්, පසුව මෙහි ආලේප කරන්නත් අපට පුළුවන්.

මුලින්ම, මේ නිර්මාණය සැකසීම සඳහා, සුදුසු හැඩයකින් යුතු බඳුනක් තෝරාගත යුතුයි. ඒ වගේ ම, එය වටා කාඩ්බෝඩ් ඇලවිය හැකි වෙන්නත් ඕනෑ. දැන්, තමන්ගේ නිර්මාණයට අවශ්‍ය ආකාරයට, කාඩ්බෝඩ් කැබැලි සකසා ගන්න. මේ සඳහා, සිහින් තීරුවක් වන පරිදි කාඩ්බෝඩ් කැබැලි කපාගෙන, එක් කෙළවරක සිට අනෙක් කෙළවර දක්වා රෝල් කරන්න. දැන් එහි අවසන් කොණ හොඳින් තද කර අලවා ගන්න. මෙය, රූපයේ දැක්වෙන පරිදි කාසියක් ආකාරයට රවුම් හැඩයට නිර්මාණය වී තිබිය යුතුයි. දැන් එය තමන් තෝරාගත් බඳුන වටා තබමින්, එකින් එක අලවා ගන්න. මෙය වියැළීමෙන් පසු, කවරයක් මෙන් ගලවා ගත හැකි විය යුතුයි. දැන් එය ඔබට බඳුනක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මල් බඳුනක් විදිහට විතරක් නෙමෙයි, රූපලාව්‍ය බඩු වගේ ම, මේසයක ඇති කුඩා බඩු බහාලන්නත් මෙය යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙය, බිත්ති රූපයක රාමුවක් වටා අලවා ගැනීමටත් හැකියි.

චින්තා රණසිංහ


නව අදහස දක්වන්න