ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තම අවබෝධතා ගිවිසුමට අස්සන් | දිනමිණ


 

ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තම අවබෝධතා ගිවිසුමට අස්සන්

චන්දිමා කරුණාරත්න

පුහුණුකරුවන්ගේ දැනුම යාවත්කාලීන කරමින්, නවීන තාක්ෂණය සමඟ ඔවුන් පුහුණු කරන ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තම අවබෝධතා ගිවිසුම අස්සන් කෙරිණි. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය හා Brandix Apparel Solutions Limited - Katunayake ආයතනය සමඟ මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අස්සන් කිරීම නාරාහේන්පිට නනිපුණතා පියස ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ දී ඊයේ ( 25) සිදු විණි.

එම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති නීතීඥ රවී ජයවර්ධන මහතා සහ කටුනායක බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රජීව් ගුණතිලක මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ. රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් පුහුණු ක්ෂේත්‍රය සඳහා අධිවේගී මහන යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු හා ඇඳුම් මැසීම් ශිල්පය යටතේ දිස්ත්‍රික් ගම්පහ , යාපනය , වවුනියාව , නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්කවල ක්‍රියාත්මක වන VTC කටාන , VTC වව්නියාව , VTC වැල්වැටිතුරේ , VTC නිව්වැලි යන පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වලට අදාලව ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිත යි. එහිදී Brandix ආයතනය වෙතින් පුහුණු පාඨමාලාවේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය , ආයතනකි පුහුණුව හා කර්මාන්තගත පහුණුව , කර්මාන්තගත පුහුණු කාලයේ දී ආධුනික දීමනා , කර්මානත ගත පුහුණුව අවසානයේ දී රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීම , රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ උපදේශකවරුන්ගේ නිපුණතා සංවර්ධනයට දායක වීම සිදු කෙරේ.

නව අදහස දක්වන්න