ඇමැති මාරපන අපේ ස්ථාවරය නිවැරැදිව ප්‍රකාශ කළා | දිනමිණ

ඇමැති මාරපන අපේ ස්ථාවරය නිවැරැදිව ප්‍රකාශ කළා

ස්වර්ණා විජේකෝන්
රෝෂන් තුෂාර
චමීර ඇල්ලදෙණිය

ජිනීවා මානව හිමිකම් සමුළුවේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය කොමිසම හමුවේ නිවැරැදිව ප්‍රකාශ කිරීමට විදේශ කටයුතු ඇමැති තිලක් මාරපන මහතා‍ කටයුතු කළ බව පත්කළ මන්ත්‍රී සරත් අමුණුගම මහතා පාර්ලිමේතුවේ දී ඊයේ (26) ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් එම කොමිසම වෙත ගිය තිලක් මාරපන මහතා ඇතුළු කණ්ඩායම එකම කණ්ඩායමක් ලෙස පෙනී සිටිමින් කටයුතු කළ බවත් අමුණුගම මහතා සඳහන් කළේය.

ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ මතවාදය ඉදිරිපත් කරමින් නිවැරැදි ලෙස කටයුතු කළ තිලක් මාරපන මහතා වෙත සිය ස්තූතිය පිරිනමන බවත් අමුණුගම මහතා පැවැසීය.

පත්කළ මන්ත්‍රී සරත් අමුණුගම මහතා මේ බව සඳහන් කළේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඇතුළු අමාත්‍යාංශ කිහිපයක් පිළිබඳ පැවැති අය-වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට සහභාගී වෙමිනි.

ජිනීවා මානව හිමිකම් ‍කොමිසම විසින් කවර ආකාරයේ යෝජනා කළ ද රටක් ලෙස අපට කටයුතු කරන්නට සිදුවන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව බවත් ඒ බව කොමිසම හමු‍වේ නියෝජිතයන් විසින් පැහැදිලි කළ බවත් සරත් අමුණුගම මහතා සඳහන් කළේය.


නව අදහස දක්වන්න